IDENTYFIKACJA WIZUALNA FIRMY

Na system identyfikacji wizualnej składają się:
– symbol firmy (znak i logotyp firmowy)
– kolory firmowe
– symbole dekoracyjne
– typografie dekoracyjne
– druki firmowe (papier, koperty, dokumenty i inne)
– identyfikatory pracowników
– stemple
– materiały reklamowe
– materiały drukowane dla celów public relations
– środki transportu (samochody ciężarowe, osobowe)
– ubiór pracowników
– wystrój stoisk targowych
– aranżacja wnętrz siedziby firmy oraz wygląd otoczenia
– tablice i tabliczki informacyjne, szyldy reklamowe
– opakowania

WYBRANE PRZYKŁADY